Thiết bị Black body hỗ trợ camera thân nhiệt DS-2TE127-G4A

Liên hệ

Thiết bị Black body hỗ trợ camera thân nhiệt

Giúp tăng độ chính xác của camera thân nhiệt lên đến ±0.3°C

Giải pháp chuyên nghiệp dành cho các khu vực quan trọng như: bệnh viện, nhà ga, bến tàu, …