Máy kiểm tra thân nhiệt trán kết hợp rửa tay xác khuẩn

2,160,000

  • Máy đo trán
  • Sử dụng pin và nguồn
  • Lắp đặt dể dàng
  • Có báo động nhiệt độ cao
  • Dung dịch khử khuẩn tự động