Showing all 29 results

Máy đo thân nhiệt, camera đo thân nhiệt phát hiện chính xác nhiệt độ con người

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
-25%
1,660,000 1,250,000
-30%
2,300,000 1,600,000
-17%
1,980,000 1,650,000
-10%
1,990,000 1,790,000
-30%
2,600,000 1,820,000
-27%
2,600,000 1,900,000
-30%
2,850,000 1,983,000
-39%
3,520,000 2,130,000
-27%
2,962,000 2,150,000
-10%
2,400,000 2,160,000
2,400,000