COMBO NƯỚC SÁT KHUẨN VÀ MÁY PHUN TOÀN THÂN

8,769,000

Máy phun sát khuẩn toàn thân

Phun đều xung quanh

Thích hợp mọi nơi

Nước xát khuẩn đạt chuẩn quốc tế