Buồng sát khuẩn ASFA – Dung dịch sát khuẩn ASFA

8,900,000

Máy phun sát khuẩn toàn thân

Phun đều xung quanh

Thích hợp mọi nơi

Nước xát khuẩn đạt chuẩn quốc tế