Camera Thân Nhiệt Dahua DH-TPC-BF3221-T

Liên hệ

Camera thân nhiệt dahua DH-TPC-BF3221-T được phân phối lắp đặt tại Tphcm, hệ thông camera thân nhiệt đo chính xác vùng tiếp cận thông minh cung cấp cho các bệnh viện xí nghiệp trường họ cơ quan..vv