Đo thân nhiệt điện tử Sanitas SFT 77 Công nghệ Đức

Liên hệ

  • Dải nhiệt từ 32 – 42 ºC với thân nhiệt
  • Độ chính xác: 0,2 ºC
  • Độ phân giải 0,1 ºC
  • Đo nhiệt độ cơ thể, vật thể, nước, sữa, bề mặt