Máy tạo oxy Respirox 5 Lít SZ-5BW

31,600,000

Nhãn hiệu Respirox
Công suất (Lít mỗi phút) 5 LPM
Tên / Số mô hình SZ-5BW
Loại sản phẩm Đứng im
Trọng lượng (tính bằng kg) 21 kg
Nồng độ oxy 95% (+ -3%)