Máy tạo oxy Respirox SZ-T

46,600,000

Nhãn hiệu Respirox
Công suất (Lít mỗi phút) 10 LPM
Loại sản phẩm Xách tay
Tên / Số mô hình SZ-T
Trọng lượng (tính bằng kg) 29,0 KG / Thực 27,0 KG
Nồng độ oxy 95,5% – 87%