Máy rửa Tay và đo thân nhiệt Giá Rẻ

1,250,000

Rửa tay xát khuẩn tự động

Đo thân nhiệt tay

Tặng kèm giá đứng 3 chân