Combo Máy Phun Khử Khuẩn và Nước Sát khuẩn 99.99% Không Cồn

8,500,000

Máy phun sát khuẩn toàn thân

Phun đều xung quanh

Thích hợp mọi nơi

Nước xát khuẩn đạt chuẩn quốc tế