Cáp mạng AMP cat6 chống nhiễu

1,850,000

Cáp mạng AMP cat 6e cáp mạng AMP Cat6e FTP, dây cáp mạng cat6e 9 sợi đồng bọc bạc chống nhiễu dùng đi trong tường hay đi ngầm dưới đất, qua các khu công nghiệp, các khu có hệ thống điện để chống nhiễu không ảnh hưởng đến đường truyền tín hiệu