Cáp đồng trục RG6 Alantek (Flooding Compound)

1,820,000

Cáp đồng trục RG6 Alantek (Flooding Compound)

  • Dây cáp đồng trục Alantek RG6
  • Sử dụng hệ thống Camera, TV, …
  • Chống nhiễu. Flooding Compound (1 lớp bạc, 1 lớp lưới, và 1 lớp dầu. Chống ẩm, đi ngầm, âm tường, …)