Tag Archives: he thong mbs

HỆ THỐNG BMS (Giải pháp hệ thống tòa nhà)

BMS là gì?  (intelligent Building Management System) Hệ thống Quản lý toà nhà thông minh (Hệ thống BMS (intelligent Building Management System)Đó chính là hệ thống quản lý tòa nhà. BMS là một hệ thống đồng bộ có thể kiểm soát được toàn bộ hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Cụ thể là hệ […]