Hiển thị kết quả duy nhất

DrayTek Vigor 120 là modem ADSL có kết nối Ethernet; nó không phải là một bộ định tuyến mà là một modem Ethernet ADSL thực sự. Bằng cách cung cấp cầu nối PPPoE cho PPPoA, thiết bị được kết nối (tường lửa, bộ định tuyến hoặc PC) có thể đăng nhập trực tiếp vào Internet (ISP của bạn) và có toàn quyền kiểm soát kết nối ADSL